Wprowadzenie

Światowi liderzy alarmują w kwestii zagrożeń, płynących z automatyzacji i masowego wdrażania rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję dla globalnego rynku pracy. Postępy w dziedzinie robotyki i automatyzacji procesów powodują, że znikają miejsca pracy zarówno w przemyśle, jak i w sektorze usług. Automatyzacja, która zwiększa produktywność i ogólny wzrost gospodarczy, coraz częściej powoduje także niepokoje społeczne, ze względu na likwidację miejsc pracy nią objętych. Proces ten postępuje znacznie szybciej niż to miało miejsce w przypadku poprzednich rewolucji przemysłowych, co oznacza, że przedsiębiorstwa i zatrudnieni w nich pracownicy mają znacznie mniej czasu na pełne zbadanie konsekwencji społecznych prowadzonych wdrożeń cyfrowych. Już dziś wielu ekspertów wróży jednak katastrofę na rynkach pracy oraz istotne konsekwencje dla pracowników, systemów edukacyjnych i rządów.

Pojawiają się pierwsze próby systemowego uregulowania i wsparcia dla osób pozbawionych pracy przez automatyzację i sztuczną inteligencję. W styczniu 2019 roku Parlament Europejski przyjął reformę Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji i jego zmianę w Europejski Fundusz Transformacji (European Fund for Transition). Fundusz ten ma zmierzyć się z negatywnymi skutkami globalizacji i przemian technologicznych, takimi jak cyfryzacja i automatyzacja. Obecnie już przy 200 zwolnieniach firma, mieszcząca się w państwie członkowskim, może złożyć wniosek o wsparcie do EFT.