Obszary Korporacyjnej Odpowiedzialności Cyfrowej

Obszar zmian

Digitalizacja

 • zmiana modeli biznesowych
 • praca zdalna
 • wirtualne zespoły
 • nowe modele biznesowe powstające pod wpływem produktów technologicznych (np. Uber, Airbnb)

Dane

 • zalew danych oraz treści w internecie
 • bardzo szybki przyrost wymaganych kompetencji cyfrowych
 • fake news i kradzież danych
 • zbieranie danych o pracownikach, podwykonawcach etc.

Automatyzacja i sztuczna inteligencja

 • reedukacja miejsc pracy, wynikająca z zastępowania stanowisk sztuczną inteligencją lub robotami (już dziś elektroniczni kasjerzy, wirtualni asystenci etc.)
 • powstawanie nowych zawodów o wysokich kompetencjach cyfrowych

Komunikacja

 • komunikacja między pracownikami

Korporacyjna Odpowiedzialność Cyfrowa

Digitalizacja

 • umożliwienie pracownikom pozyskania potrzebnych kompetencji cyfrowych w przypadku digitalizacji produktów, procesów i usług wdrażanych przez firmy
 • umożliwienie pracownikowi odpoczynku poprzez odłączenie się od cyfrowego świata firmy
 • dbałość o podtrzymywanie tradycyjnych form relacji społecznych/między pracowniczych i zapobieganie ich wypieraniu poprzez kontakty wirtualne

Dane

 • dbałość i określenie standardów zapewniających ochronę przetwarzanych danych w obrębie przedsiębiorstwa
 • walka z cyfrowym uzależnieniem i rozpadem więzi społecznych spowodowana rozwojem technologii i wiarygodności danych i treści tworzonych przez firmy
 • prowadzenie działań na rzecz ochrony danych oraz bezpieczeństwa użytkowników sieci
 • w komunikacji korporacyjnej odchodzenie od modeli push na rzecz możliwości samodzielnego wyboru intersujących treści przez pracowników (łatwo przeszukiwalne biblioteki contentu dostępne dla użytkowników w miejsce ciągłego atakowania treściami)

Automatyzacja i sztuczna inteligencja

 • zapewnienie pracownikom wsparcia i projektowanie mechanizmów outplacementu, wyrównujących szanse w cyfryzującej się gospodarce
 • programy szybkiej zmiany kwalifikacji
 • stały monitoring zapotrzebowania rynku na konkretne umiejętności
 • zapobieganie wykluczeniu osób o niskich kompetencjach cyfrowych
 • redukcja lęku przed technologią w postaci promocji dobrych praktyk współpracy człowiek-maszyna.

Komunikacja

 • zapewnienie work-life balance w świecie, w którym praca odbywa się domu lub cały czas towarzyszy nam w telefonie komórkowym
 • zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa w procesie komunikacji
 • uproszczenie korzystania z oprogramowania niszowego