WIPERAPP EP SP.ZO.O. SP. J.

Wyzwanie: Jeden z Urzędów Wojewódzkich poszukiwał firmy, która podjęłaby się fizycznego zniszczenia 10.000 dysków twardych. Dyski przeznaczone do zniszczenia były nowe – zostały nadpisane danymi tylko raz, jednak niezwłocznie po tym nastąpiła zmiana przepisów legislacyjnych i okazało się, ze dane trzeba całkowicie i bezpowrotnie usunąć. W ten sposób zniszczono mechanicznie dyski twarde o wartości przekraczającej kwotę 2 mln złotych! Tak pogłębia się problem elektrośmieci, rosną góry śmieci, a dodatkowo mechaniczne zniszczenie dysków nie gwarantuje nieodzyskania tych danych. Zauważyliśmy, że jest to bardzo duży problem. W 2012 roku odzyskano dane z celowo oblanego kwasem solnym dysku twardego. Stworzyliśmy oprogramowanie, które kasuje dane z dysków w sposób bezpieczny i całkowicie bezpowrotny, pozwalając na ich ponowne wykorzystanie i ograniczając tym samym stale pogłębiający się problem elektrośmieci.

Rozwiązanie: WIPERAPP jest niezwykle prostym rozwiązaniem dla firm usuwających dane z dysków w ilościach hurtowych, którym zależy na zgodności z RODO. Zaawansowane techniki usuwania danych, zgodność z najbardziej rygorystycznymi regulacjami oraz rozwiązania zgłoszone do urzędów patentowych są podstawą oprogramowania Wiperapp – jedynej prawdziwej alternatywy w dziedzinie nieodwracalnego kasowania danych. Oprogramowanie współpracuje ze wszystkimi dostępnymi dyskami HDD i SSD. Obecnie dostępne metody kasowania danych znacząco obniżają żywotność dysków SSD. Jednak dzięki wieloletnim testom WIPERAPP jest w pełni bezpieczny dla tego typu nośników. Najnowocześniejsze metody kasowania danych wykorzystywane przez nasze oprogramowanie uniemożliwiają odzyskanie danych (nawet za pomocą najbardziej zaawansowanych narzędzi) nie ograniczając żywotności dysków SSD. Oprogramowanie WIPERAPP jest w pełni zgodne ze standardami Clear i Purge opisanymi w dokumencie NIST 800-88 Rewizja 1, który jest międzynarodowym standardem usuwania danych. Nasze produkty gwarantują bezpieczeństwo wszystkich usuniętych danych i dają możliwość ponownego wykorzystania nośnika.

WIPERAIR – Pełne bezpieczeństwo usuniętych danych przy wykorzystaniu urządzenia mieszczącego się w kieszeni. Usuwa dane z komputerów bez kart sieciowych łącząc się bezpośrednio z Wiperboxem.

WIPERBOX – Jest wystarczająco wydajny, by usunąć dane z ponad 250 komputerów jednocześnie i na tyle mały, by zmieścić się do teczki. Połączenie z Internetem nie jest wymagane.

WIPERACK – Zgłoszony do Urzędu Patentowego WIPERACK jest rozwiązaniem stworzonym dla firm chcących kasować ogromne ilości dysków twardych na raz.

Efekty: Zaczęliśmy uświadamiać firmy w Polsce o możliwości bezpiecznego skasowania danych z dysków. Prowadzimy szkolenia w firmach w tym zakresie – mówimy  o konieczności chronienia swoich danych. Firmy są coraz bardziej świadome zagrożeń czyhających w cyberprzestrzeni. Bezpowrotnie usuwamy wrażliwe dane Klientów u nas w firmie w specjalnie wydzielonym miejscu lub w siedzibie Klienta. Dyski można ponownie użyć, są wprowadzane do ponownego obiegu, a dane nigdzie nie wyciekną. Dzięki naszym rozwiązaniom nie rosną elektrośmieci.