Currency One S.A.

Wyzwanie: Serwisy wymiany walut należące do Currency One były 10 lat temu prekursorami tego rynku w Polsce i na świecie. Kantory internetowe nie były do tej pory znane i otoczenie nie wiedziało w jaki sposób działa model biznesowy, jakie korzyści przynosi. Wyzwaniem dla firmy była misja edukacyjna klientów, pracowników oraz organów państwowych w zakresie edukacji bezpieczeństwa transakcji cyfrowych i wymiany walut oraz oszczędności jakie przynosi ta wymiana w zakresie finansowym i czasowym.

Rozwiązanie:Rozwiązania, jakie stosujemy, by być Firmą Odpowiedzialną Cyfrowo, to przede wszystkim zapewnienie najwyższej jakości bezpieczeństwa obsługi transakcji. Nad bezpieczeństwem w Currency One czuwa osobny dział Security, składający się z 5 osób, który czuwa nad przebiegiem transakcji, monitoruje niebezpieczeństwa w sieci, współpracuje z organami państwowymi. Kolejną ważną inicjatywą jest misja edukacyjna klientów, która prowadzimy poprzez informacje prasowe, poradniki na stronach naszych serwisów, posty w mediach społecznościowych. W informacjach tych edukujemy na temat bezpieczeństwa korzystania z nowych technologii, uczymy np. jak zachowywać zasady bezpieczeństwa w sieci (np. mocne hasła, unikanie zagrożeń, phishing itp). Nasi eksperci występują na wielu konferencjach odnośnie bezpieczeństwa. Edukujemy także studentów na specjalnych wykładach. Jeśli chodzi  o wewnętrzną Odpowiedzialność Cyfrową Biznesu – dbamy silnie o Work Life Balance zachęcamy pracowników do odpoczynku/zabawy w Chillout Room, finansujemy zajęcia sportowe dla pracowników (karty Multisport, biegi Runmagedon, Business Run, Wings for Life), zachęcamy do rywalizacji sportowej firmowej w Endomondo – wspieramy równocześnie akcje charytatywne. Organizujemy wspólne ogniska firmowe, wyjazdy, imprezy. Prowadzimy także wewnętrzne szkolenia z zakresu m.in bezpieczeństwa, czy ochrony danych osobowych. Warto wspomnieć także o dużym budżecie szkoleniowym jaki ma każdy pracownik na szkolenia zewnętrze, podnoszące swoje kwalifikacje lub zmianę kwalifikacji. Wielu naszych pracowników zmienia w firmie ścieżki kariery trafiając z działu np. Biura Obsługi do IT, czy Compliance. Mamy kilka takich przypadków rocznie.

Efekty: Na naszym profilu na Facebooku (https://www.facebook.com/currencyone/) można zobaczyć akcje, w które angażuje się firma – czy to sponsoring konferencji tematycznych, czy eventy dla pracowników, oraz imprezy sportowe, w które się angażujemy. Na stronach serwisów publikujemy poradniki dotyczące m.in bezpieczeństwa w transakcjach i w sieci https://www.walutomat.pl/poradnik/ oraz https://internetowykantor.pl/aktualnosci/wiedza/ Jako firma stricte technologiczna stawiamy na bezpieczne korzystanie z nowych technologii i podkreślamy to właśnie w komunikacji i codziennym działaniu.