Bank Millennium S.A.

Wyzwanie: Stworzenie banku dostępnego dla wszystkich klientów, w tym osób z niepełnosprawnościami jest elementem strategii biznesowej Banku Millennium. Obecnie osoby z niepełnosprawnością stanowią niemal 12% Polaków i odsetek ten będzie się zwiększał w wyniku starzenia się polskiego społeczeństwa. Dlatego szczególnie zależy nam na tym, żeby otwierać dostęp do usług bankowych i pozabankowych dla wszystkich – zarówno osób z niepełnosprawnościami, starszych, z mniejszych miejscowości i różnym statusie finansowym. Mówimy o usuwaniu barier w świecie realnym i cyfrowym, bo liczba aktywnych klientów cyfrowych Banku Millennium stale wzrasta.

Rozwiązanie: Niemal pięć milionów Polaków, to osoby z niepełnosprawnością, z czego około 1,8 mln to osoby z niepełnosprawnością wzroku, a 800 tys. – słuchu. Mając na uwadze tę liczną grupę, Bank oferuje nie tylko ułatwienia w dostępie do oddziałów, bankomatów, serwisu telefonicznego, sposobu obsługi, ale również kanałów cyfrowych. Bank Millennium był jedną z pierwszych firm, która dostosowała swoją stronę internetową do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Za dbanie o dostępność strony www, Bank Millennium otrzymał nagrodę „Strona bez barier” przyznaną przez Fundację „Widzialni”. Ważnym celem Banku jest również przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Zwiększając dostęp do rozwiązań mobilnych, m.in. e-administracji, zakupu biletów komunikacji, płacenia za parkingi czy przejazdy autostradą umożliwia dostęp do usług bankowych i pozabankowych w każdym miejscu i czasie. Wszystkie te rozwiązania wpisują się w ideę tworzenia wspólnej wartości – zarówno dla firmy jak i jej otoczenia. Bank Millennium rozszerza ideę bankowości bez barier również na inne obszary. Przez udostępnianie filmów kinowych w wersji z audiodeskrypcją ułatwia osobom z niepełnosprawnościami wzroku dostęp do świata kultury. Podczas festiwalu filmów dokumentalnych Millennium Docs Against Gravity, którego sponsorem głównym jest Bank Millennium, wybrane filmy były dostępne w wersji z audiodeskrypcją i wersją lektorską udostępnianymi w aplikacji AudioMovie. Biorąc ze sobą do kina smartfon i słuchawki, użytkownik mógł za pomocą własnego urządzenia słuchać audiodeskrypcji lub wersji lektorskiej prezentowanego filmu. Tego typu aplikacja dała osobom o różnych potrzebach możliwość współuczestniczenia i współprzeżywania seansu lmowego, niezależnie od (nie)pełnosprawności, (nie)znajomości języka czy wieku.

Efekty: Nacisk na rozwój kanałów cyfrowych przyczynił się do wzrostu liczby aktywnych klientów cyfrowych Banku Millennium – o 20% rok do roku. Liczba użytkowników bankowości mobilnej wzrosła natomiast o 34% rok do roku. W 3 kwartale 2019 z bankowości elektronicznej Banku Millennium korzystało 1,59 mln osób. Oznacza to, że mają one zdalny dostęp do funkcji ułatwiających nie tylko codzienne bankowanie, ale i codzienne życie. Mogą np. załatwić sprawy urzędowe z własnego domu czy szybko opłacić przejazd za autostradę nie stojąc w wielokilometrowych kolejkach. Dotyczy to również osób z niepełnosprawnościami wzroku, które mogą swobodnie korzystać ze strony i systemu internetowego Banku Millennium. Dodatkowe informacje o projekcie „Bankowość bez barier”: https://raportroczny.bankmillennium.pl/2018/pl/odpowiedzialny-biznes/biznes/bankowanie-dlakazdego/bankowosc-bez-barier/