Co to znaczy być odpowiedzialnym przedsiębiorcą w gospodarce cyfrowej?

  1. Angażowanie się w zarządzanie cyfrowe, wykorzystując gromadzone dane w odpowiedzialny i bezpieczny sposób.
  2. Opracowanie strategii zarządzania zgodnie z rosnącymi oczekiwaniami klientów w zakresie większej przejrzystości cyfrowej.
  3. Prowadzenie działań w sposób przejrzysty i klarowny, uwzględniając aspekt pracowników w zmianie cyfrowej.
  4. Wykorzystanie danych, znajdujących się pod ich kontrolą, aby zaoferować swoim klientom cyfrowe wzmocnienie i ułatwienie podejmowania lepszych decyzji, dotyczących ich zdrowia, edukacji i finansów.
  5. Wykorzystanie okazji do włączenia w cyfrową integrację, zwielokrotniając wpływ ich zasobów cyfrowych na dobro społeczne.
  6. Stałe monitorowanie zapotrzebowania rynku na konkretne umiejętności.
  7. Zapobieganie wykluczaniu osób o niskich kompetencjach cyfrowych. Stawianie nacisku na edukację i rozwój.
  8. Zapewnienie transparentności i wiarygodności danych oraz treści tworzonych przez firmy.
  9. Zapewnienie work-life balance pracownikom oraz umożliwienie pracownikowi odpoczynku od cyfryzacji.
  10. Tworzenie jasnych ścieżek kariery, które uwzględniają kompetencje cyfrowe.

Celem CDR jest stworzenie tak zwanej wspólnej wartości gospodarki cyfrowej dla społeczeństwa i przedsiębiorstw. Polega na wykorzystaniu szans i ograniczeniu negatywnych skutków. Dla firm transformacja cyfrowa oznacza przede wszystkim rywalizację o zaufanie klientów i społeczeństwa. Dzięki zrównoważonej, cyfrowej polityce korporacyjnej firmy mogą zyskać zaufanie swoich interesariuszy. Firmy, które wcześnie rozpoznają wymagania interesariuszy i odpowiednio reagują, mają możliwość osiągnięcia strategicznych przewag konkurencyjnych oraz wyjątkowej pozycji rynkowej. Zadaniem CDR jest systematyczne analizowanie interesów społecznych, kulturalnych, ekologicznych i ekonomicznych jako wiodących wskaźników i czynników, sprzyjających możliwościom biznesowym i zagrożeniom w całym cyfrowym łańcuchu wartości.