Kacpersky

„Korporacyjna odpowiedzialność cyfrowa to szerokie spektrum zagadnień, które należy rozpatrywać nie tylko ze względu na nowoczesny sprzęt elektroniczny, ale także […]

LekSeek

„Firma odpowiedzialna cyfrowo powinna opierać się na 3 głównych filarach, są to: troska o potrzeby interesariuszy, zagwarantowanie rozwoju pracownikom oraz […]

Grupa Azoty

„W największym uogólnieniu firma odpowiedzialna cyfrowo, to firma która potrafi zadbać o to, by nowe technologie przynosiły poprawę produktywności, a […]

Orange

„Odpowiedzialność za rozwój społeczno – cyfrowy to naturalne pole do działania dla takiej firmy jak Orange Polska – operatora telekomunikacyjnego, […]

Innogy

„Jako innowacyjna firma energetyczna – odpowiedzialność cyfrową – rozumiemy przede wszystkim w kategoriach zobowiązania wobec naszych Pracowników oraz Klientów. Chcemy, […]

DHL

„Odpowiedzialność cyfrowa to szeroki termin, który stwarza przestrzeń do interpretacji oraz dyskusji. W DHL Parcel rozumiemy pod tym pojęciem przede […]