Orange

„Odpowiedzialność za rozwój społeczno – cyfrowy to naturalne pole do działania dla takiej firmy jak Orange Polska – operatora telekomunikacyjnego, oferującego dostęp do nowoczesnych technologii. Rozumiemy ją bardzo szeroko, przede wszystkim jako umożliwianie wszystkim dostępu do cyfrowego świata, niezależnie od miejsca zamieszkania, wieku, sprawności, umiejętności, a także dbanie o bezpieczeństwo w korzystaniu z nowych technologii.


Z jednej strony przeznaczamy miliardy złotych na budowę nowoczesnej sieci światłowodowej, jesteśmy też największym inwestorem w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa (POPC), dzięki któremu sieć jest budowana lub modernizowana przy wsparciu środków UE, tam, gdzie czysto komercyjne inwestycje nie są dla operatorów opłacalne. To przede wszystkim tereny wiejskie i małe miasteczka.


Natomiast dziś wyzwaniem jest nie tylko zapewnienie dostępu do sieci, lecz umiejętność mądrego i bezpiecznego korzystania z nowych technologii. Dlatego drugim ważnym elementem naszych działań jest edukacja cyfrowa. Na tym polu od lat bardzo aktywnie działa Fundacja Orange. Uczy dzieci i młodzież mądrze i twórczo korzystać z nowych mediów, pomaga najmłodszym bezpiecznie odkrywać internet. Prowadzi w szkołach autor-skie, ogólnopolskie programy edukacyjne – MegaMisja i #SuperKoderzy. Do tej pory z MegaMisji skorzystało 20 tysięcy dzieci w 800 szkołach, a z #SuperKoderów – ponad 7 tysięcy uczniów w 340 szkołach w całym kraju. Od września do tych programów dołączy kolejne 300 szkół. Ponadto, Fundacja Orange w całej Polsce pomogła stworzyć i wspiera 100 multimedialnych Pracowni Orange w małych miejscowościach i wsiach. To nie tylko miejsca, w których można realizować ciekawe aktywności z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i rozwijać swoje cyfrowe umiejętności. To także miejsca, które integrują lokalne społeczności, łączą pokolenia. Nasza Fundacja współtworzy także FabLab powered by Orange, w którym można odważnie eksperymentować z nowoczesnym „do-it-yourself”.


Wraz z rozwojem i upowszechnianiem internetu i mediów społecznościowych pojawiają się też nowe wyzwania – np. ochrona dzieci i młodzieży przed patotreściami w sieci. Uczestniczymy w Okrągłym stole Rzecznika Praw Obywatelskich do walki z patotreściami w internecie. Także dzięki wsparciu Orange Polska powstał raport, który diagnozuje to zjawisko i stanowi punkt wyjścia do dalszych działań.”


Konrad Ciesiołkiewicz

Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej i CSR Orange Polska