LekSeek

„Firma odpowiedzialna cyfrowo powinna opierać się na 3 głównych filarach, są to: troska o potrzeby interesariuszy, zagwarantowanie rozwoju pracownikom oraz misja społeczna.


Naszą misją społeczną jest zdrowie – wspieramy leczenie Polaków poprzez nowoczesne rozwiązania IT oraz szeroko pojęte działania edukacyjno-informacyjne na rzecz pacjentów i lekarzy. Wierzymy, że w innowacjach tkwi potencjał, który może poprawić jakość życia i przyczynić się do wzrostu gospodarczego. Jesteśmy firmą o polskim kapitale – tu odprowadzamy podatki, inwestujemy w nowoczesne rozwiązania IT i dajemy miejsca pracy.


Rozwój technologii jest nieunikniony, ale jest on możliwy tylko dzięki dobrze wykwalifikowanym pracownikom. Zaczynaliśmy od 7-osobowego zespołu, po 15. latach zatrudniamy ponad 150 pracowników w Warszawie i Biskupcu. Dzięki ich pasji i zaangażowaniu zbudowaliśmy silną markę na rynku IT – to tu zaczyna się społeczna odpowiedzialność. To im zawdzięczamy pozycję na rynku i partnerskie relacje z naszymi Klientami.


Pracownikom oferujemy nie tylko możliwość rozwoju zawodowego, transferu wiedzy, awansu, ale przede wszystkim odpowiednie i bezpieczne warunki pracy, pozwalające na czerpanie z niej satysfakcji.


Nasza kultura pracy opiera się na work-life balance, którego zakres jest bardzo szeroki – od elastycznych godzin pracy, poprzez benefity (m.in. dofinansowania do obiadów), szkolenia (m.in. z zakresu ochrony danych osobowych, bezpiecznego korzystania z internetu), czy też zdalną pracę. Jako odpowiedzialny pracodawca dbamy o relacje pracownicze i staramy się je zacieśniać podczas imprez integracyjnych.


Zrównoważony rozwój „praca-rodzina” przynosi korzyści nie tylko pracownikom, ale także firmie. Wpływa pozytywnie na komunikację, daje poczucie bezpieczeństwa i poprawia komfort pracy. Równocześnie dostrzegamy wzrost zaangażowania pracowników w projekty i efektywne wykorzystanie czasu.


Jako firma IT codziennie korzystamy z najnowszych technologii i standardów, zwiększających komfort pracy. Używamy różnego rodzaju komunikatorów, budujących relacje zespołowe.


Stawiamy na partnerskie relacje z naszymi interesariuszami – oparte na dialogu i wzajemnym szacunku. Chcąc poznać ich opinie i oczekiwania, uruchomiliśmy m.in. dział Call Center.


Cyfryzacja służby zdrowia w ostatnich latach nabrała tempa – LekSeek Polska swoimi działaniami wspiera ten proces. Jesteśmy przekonani, że nowoczesne rozwiązania IT są w stanie nie tylko poprawić jakość życia, ale mogą także je ratować. Dostarczamy innowacyjne usługi, technologie dla służby zdrowia i sektora farmaceutycznego. Czujemy się odpowiedzialni za zdrowie Polaków, jesteśmy autorami raportu „E-zdrowie oczami Polaków” . Naszymi partnerami są także lekarze, z którymi współpracujemy. Wdrożyliśmy, jedyny na rynku bezpłatny, program (Gabinet drWidget) podnoszący standardy polskiej służby zdrowia i dbający o zdrowie Polaków. Zależało nam na narzędziu, które będzie dostępne dla wszystkich lekarzy, a nie tylko dla tych, którzy mogą sobie na to pozwolić.

Program jest odpowiedzią na najbardziej palące problemy w polskiej służbie zdrowia: braki w kadrach lekarskich, starzejące się społeczeństwo, wzrost występowania chorób przewlekłych, błędy farmakologiczne czy też ograniczone środki na opiekę.


Wierzymy, że sukces naszych rozwiązań wynika z zaangażowania w społeczną odpowiedzialność biznesu, w której kierujemy się m.in.: bezpieczeństwem (zapewniamy najwyższe standardy ochrony danych – RODO) i eliminacją wykluczenia cyfrowego – promowaniem równego dostępu do świadczeń zdrowotnych dla wszystkich Polaków poprzez kampanię „Niewykluczeni z cyfryzacji” . W ramach projektu podejmujemy działania edukacyjno-informacyjne, dotyczące e-zdrowia, skierowane do pacjentów i lekarzy.”


Grzegorz Wójcicki

Wiceprezes LekSeek Polska