Kacpersky

„Korporacyjna odpowiedzialność cyfrowa to szerokie spektrum zagadnień, które należy rozpatrywać nie tylko ze względu na nowoczesny sprzęt elektroniczny, ale także – a może nawet przede wszystkim – dane. Pracownicy powinni mieć zapewniony dostęp do sprzętu niezbędnego do wykonywania swoich obowiązków. Jeżeli chodzi o dane – istotne jest nie tylko ustalenie należytych mechanizmów obiegu informacji korporacyjnych wewnątrz i na zewnątrz firmy, ale również przeszkolenie personelu w zakresie cyberbezpieczeństwa danych. Szkolenia takie powinny obejmować podstawową wiedzę na temat najpowszechniejszych cyberataków, takich jak phishing i ransomware, oraz umiejętności rozpoznawania ich. Tego rodzaju szkolenia sprawią, że pracownicy staną się nieodzownym elementem łańcucha bezpieczeństwa firmy, ale także pomogą im w lepszym chronieniu własnych informacji i urządzeń. Szkolenia powinny także uwzględniać zasady bezpiecznego i odpowiedzialnego korzys-tania z mediów społecznościowych.


Zapewniamy dostęp do sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy oraz w razie potrzeby oferujemy pracownikom możliwość wewnętrznego doszkolenia się zarówno w kwestii ogólnej obsługi sprzętu cyfrowego, jak i naszych autorskich narzędzi wykorzystywanych podczas pełnienia obowiązków firmowych.”


Piotr Kupczyk

Dyrektor biura komunikacji z mediami