Evertop

„Ludzie i nowoczesne technologie to relacja oparta na symbiozie. My korzystamy z nich, poprawiając swoje życie i pracę, a one ewoluują wraz ze wzrostem naszych potrzeb i oczekiwań. Takim mottem powinna kierować się każda firma, która chce być nazywana odpowiedzialną cyfrowo. W Evertop tak robimy. Nie myślimy tylko o zyskach i tak dobieramy projekty, aby przynosiły korzyść społeczeństwu. Podczas ich realizacji maksymalnie koncentrujemy się na jakości dostarczanych przez nas systemów informatycznych, a zasoby klientów wykorzystujemy tak, aby ułatwiały i przyspieszały podejmowanie decyzji, poprawiały jakość życia i pracy.


Zawsze więc każdy kontrakt poprzedzamy dokładną analizą projektu, po to, żeby w jak największym stopniu poznać wymagania i oczekiwania klienta. Zawsze też myślimy o wszystkich użytkownikach końcowych naszych systemów. Projektujemy je tak, aby były łatwe, intuicyjne i dostępne dla każdego bez wyjątku w obrębie organizacji. Przeprowadzamy również szkolenia i warsztaty, które służą przede wszystkim osobom o niskich kompetencjach cyfrowych. Jesteśmy cierpliwi i wyrozumiali – stawiamy nacisk na edukację i rozwój naszych klientów. Dużą wartością jest dla nas również obserwacja następujących zmian – rozwoju umiejętności i kompetencji użytkowników przygotowywanych przez nas systemów IT . To obustronna korzyść – wraz z nabieraniem kompetencji wzrastają ich potrzeby, a my naszą wiedzą i doświadczeniem zaspokajamy je kolejnymi modułami i wersjami aplikacji.


Jesteśmy firmą programistyczną o profilu developerskim, która mocno stawia na jakość wdrażanych technologii. Jednym z naszych nadrzędnych celów podczas pracy jest to, aby projektowane przez nas produkty ułatwiały życie pracownikom firm z różnych branż. Pracujemy często z klientami, u których zmiany cyfrowe są nowością, dlatego doskonale rozumiemy potrzebę pozyskania przez pracowników kompetencji cyfrowych. Dbamy o to, przeprowadzając serię szkoleń i świadcząc odpowiednie wsparcie podczas trwania kontraktu. Przy okazji każdego wdrożenia, w centrum naszej uwagi jest również ochrona danych – wszystkie gromadzone i przetwarzane są w odpowiedzialny i bezpieczny sposób.


Staramy się cały czas podnosić kompetencje naszych pracowników, mając na uwadze ich rozwój osobisty.


Tworzymy dla nich jasne ścieżki kariery, które uwzględniają kompetencje cyfrowe. Wybierając projekty, nie działamy nigdy pochopnie. Przed podpisaniem kontraktu zawsze rozważamy wspólnie z Zarządem wszystkie za i przeciw, sprawdzając między innymi to, czy nowy projekt będzie odpowiadał kompetencjom i oczekiwaniom rozwojowym naszych pracowników.


Takie działanie, mocno wpisuje się w strategię biznesową Evertop. Wybieramy głównie projekty ważne dla społeczeństwa, wyjątkowe i jednostkowe. Nie konkurujemy z korporacjami, które wytwarzają oprogramowanie dla firm czy banków. Współpracujemy z uczelniami, ministerstwami, miastami, instytucjami z zakresu ochrony zdrowia. Zatrudniamy 50 pracowników i wspólnie angażujemy się w coraz więcej ważkich społecznie projektów dotyczących ochrony środowiska, medycyny, transportu czy bezpieczeństwa.


Intensywnie stawiamy też na potrzebny work-life balance. Dzięki dobrym relacjom, wzajemnym zaufaniu oraz odpowiedniemu ustawieniu priorytetów, staramy się aby każdy z pracowników – równie mocno jak pracy, poświęcał się rodzinie. Dbamy o odpoczynek od „cyfryzacji” – organizujemy dużo wspólnych wyjść, akcji integracyjnych, w których telefon i komputer nie bierze absolutnie udziału.”


Maciej Borkowski

Dyrektor Handlowy