DHL

„Odpowiedzialność cyfrowa to szeroki termin, który stwarza przestrzeń do interpretacji oraz dyskusji. W DHL Parcel rozumiemy pod tym pojęciem przede wszystkim dbałość o integralność, poufność oraz dostępność danych przetwarzanych cyfrowo (zarówno w kontekście klientów, czy partnerów biznesowych, jak również pracowników) oraz nieustanne doskonalenie naszych procesów i architektury IT ze wsparciem nowoczesnych rozwiązań cyfrowych. Ciągły rozwój technologii wiąże się z tym, że każdego dnia posługujemy się coraz większą liczbą danych cyfrowych. Naszym obowiązkiem jest najwyższa dbałość o to, by korzystać z nich odpowiedzialnie, zachowując wszelkie standardy bezpieczeństwa informacji, oparte m.in. o normy z serii ISO 27000. W DHL Parcel korporacyjna odpowiedzialność cyfrowa jest nie tylko koncepcją, ale również sposobem myślenia i działania, który znajduje odzwierciedlenie w realizowanych projektach.


Z naszej perspektywy, to przede wszystkim dbałość o najwyższy poziom bezpieczeństwa danych oraz systemów. Równie ważną kwestią jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz podejmowanie inicjatyw edukujących klientów i pracowników. Nowe technologie są wpisane w DNA DHL Parcel. Konkurencyjność naszej oferty budujemy w dużej mierze w oparciu o innowacyjność stosowanych rozwiązań. Należy być świadomym, że w przyszłości będziemy sterować procesami, opierając się w większym stopniu na przetwarzanych danych niż na zdefiniowanych algorytmach. Automatyzacja to kierunek, który wyznacza rozwój kluczowych obszarów funkcjonowania DHL Parcel. Przykładów jest wiele. W sferze operacji wykorzystujemy nowoczesne sortery, dzięki którym możemy automatycznie sortować, mierzyć i ważyć przesyłki. W zakresie obsługi klienta wdrożyliśmy rozwiązanie ASR, oparte na rozpoznawaniu mowy. Dzisiejszy rynek, zwłaszcza w sektorze usługowym, dynamicznie się zmienia. Pojawiają się głosy postrzegające automatyzację jako zagrożenie dla obecnej struktury rynku pracy. W mojej opinii, owszem, determinuje ona zmiany rynkowe, ale stwarza także perspektywy i możliwości, jak chociażby nowe grupy zawodowe. Ponadto, należy podkreślić, że dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, możemy automatyzować wiele elementów procesu, jednak kluczową rolę w projektach logistycznych nadal odgrywa zespół wykwalifikowanych pracowników.


Odpowiedzialność cyfrowa to także adresowanie rozwiązań do osób, dla których technologie cyfrowe nie są środowiskiem „naturalnym” . Na wykluczenie cyfrowe w największym stopniu narażone są osoby w zaawansowanym wieku, ponieważ nie dorastały w zdigitalizowanym świecie. Dlatego tak istotne jest edukowanie i odpowiedni dobór narzędzi. W DHL Parcel, w powtarzalnych elementach procesu, np. na stanowiskach magazynowych, stosujemy bardzo proste, intuicyjne aplikacje. Oddając je w ręce pracowników kierujemy się ergonomią obsługi, wygodą użytkowania i efektywnością działania. Przez cały czas bacznie obserwujemy rynek i dostosowujemy się do zmian, a często to my wyznaczamy ich kierunek.


Bardzo ważnym projektem, który wdrożyliśmy jest informatyczny system HR Net, dedykowany automatycznej obsłudze pracowników w zakresie kadrowym. Pracownikom, którzy na co dzień nie korzystają z komputera zaproponowaliśmy funkcjonalne rozwiązanie w postaci info-kiosków. Pełnią one funkcję „centrum informacji” , dzięki któremu każdy może mieć dostęp do zasobów informacyjnych. Stale prowadzimy także szkolenia dla naszych pracowników i klientów, podczas których podkreślamy wagę bezpieczeństwa informacji, korzystania z nich w sposób odpowiedzialny. Oznacza to ścisłe dostosowanie do wymogów prawnych, międzynarodowych norm i standardów etycznych. Działań w zgodzie z nimi wymagamy także od naszych partnerów biznesowych, dostawców i kontrahentów.”


Magdalena Bugajło

Dyrektor ds. Komunikacji i PR